När en nära anhörig avlider finns det mycket du behöver tänka på. En bouppteckning behöver göras på korrekt sätt. Vänner och andra anhöriga behöver informeras om dödsfallet och den avlidnes konton och annat behöver sägas upp. Samtidigt måste begravningen planeras då en begravning behöver ske inom en månad enligt begravningslagen.

För att underlätta med allt som behöver ordnas kan du kontakta din lokala begravningsbyrå Fenix i Örebro som kan hjälpa dig med allt samtidigt som du får assistans i sorgearbetet. Fenix är en modern begravningsentreprenör som möter dig med omtanke och värme. Här får du hjälp och vägledning i att arrangera en finstämd och personlig begravning. Du kan också få assistans kring bouppteckning och allt det juridiska runt dödsfallet.

Saker att ordna vid dödsfall

begravningNär en nära anhörig har avlidit behöver du kontakta Skatteverket för ett antal göromål som antingen behöver genomföras samma år eller åren därefter. Du behöver hämta ut ett dödsfallsintyg från Skatteverket som visar när personen avled och en förteckning över efterlevande. Dödsfallsintyget behövs när bouppteckningen görs. Det kan också vara aktuellt att visa upp intyget i kontakt med försäkringsbolag. Bouppteckningen innebär en genomgång och skriftlig sammanställning som visar den avlidnes skulder och tillgångar. Här finns en lista på dödsbodelägarna och om så är aktuellt även äktenskapsförord kring enskild egendom och testamente. Vid dödsfall brukar det numera inte utgå någon arvsskatt, men bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsboet. Om dödsboets fastighet ska säljas behöver alla dödsbodelägarna skriva sina signaturer på köpebrevet.

Själva begravningen arrangeras med fördel tillsammans med en pålitlig begravningsbyrå som Fenix i Örebro. I många fall har den avlidne efterlämnat muntliga eller skriftliga önskemål kring hur begravningen och eventuell efterföljande minnesstund ska se ut. Du behöver också välja om begravningen ska ske i kista eller om den avlidne ska kremeras.