Filosofiundervisning

Filosofiämnet i gymnasieskolan

Filosofiämnet i gymnasieskolan

I den svenska gymnasieskolan ingår filosofi i läroplanen på de teoretiska programmen. Ett av syftena med undervisningen är att förbereda eleverna inför högre studier: såväl samhälls- som naturvetenskaper vilar till stor del på filosofiska frågeställningar.  På Skolverkets webbplats kan man läsa följande om filosofiämnet i gymnasiet: Undervisningen i ämnet filosofi […]